کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی
اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین در برگه 1:25000 قزوین

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1720-1737

سید علیرضا آشفته؛ علی عابدینی؛ داریوش اسماعیلی


زمین‌شیمی و زیست دسترس پذیری عنصر ید در آب و خاک منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1299-1306

طاهره صالحی سرآسیاب؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور