ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر، ایران

2 دانشیار/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

چکیده

در این مطالعه مدل COHERENS V2.11 با به کارگیری اطلاعات دقیق عمق سنجی و نیرو با دقت بالای مکانی و زمانی در خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدل تطابق بالایی با مطالعات پیشین و اندازه گیری های موجود داشت. براساس نتایج، گردش چرخندی پایداری در مرکز خلیج روند رو به رشد خود را در طی ماههای آوریل تا جولای در جهت شمال غربی ادامه می دهد. ماه آگوست بیشترین فعالیت پیچکی بر اثر ناپایداری باروکلینیکی را در طول جبهه شوری نشان می دهد. بقایای این پیچک های میان مقیاس تا ماه دسامبر ادامه داشته و با افزایش شدت باد، سرد شدن هوا و از بین رفتن لایه بندی ناپدید می شوند. نتایج شوری سطحی نشان می دهد که شوری خلیج فارس تحت تاثیر شارهای گرمایی گرادیان شدید مکانی و زمانی را در طی سال تجربه می کند. همچنین در فصل زمستان پلوم آب شیرینی از سمت اروندرود به سمت سواحل عربستان سعودی حرکت می کند و این پلوم در فصل تابستان به سمت سواحل ایرانی تغییر جهت می دهد. دربستر خلیج فارس در طول سال آب چگال در نواحی کم عمق نزدیک بحرین، قطر و سواحل امارات در اثر نیروی شناوری به سمت تنگه هرمز رانده می شود.

کلیدواژه‌ها