مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوادریا

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل

چکیده

در دریا و اقیانوس‌ها بر اثر وزش باد روی سطح آب، موج تولید می‌شود. انرژی مکانیکی باد که در اثر جذب نابرابر گرمای پرتوهای فروسرخ و نور مریی خورشید به وجود می‌آید، به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آب دریا ذخیره شده که پس از مدت کوتاهی آب دریا آن را به شکل انرژی جنبشی (موج) پس می‌دهد. از دیرباز بررسی پارامترهای همچون سرعت، فشار، موج و ارتفاع آب دریا از دیدگاه مهندسی برای حل مسائل متأثر از پارامترهای ذکر شده بسیار مورد اهمیت بوده است. عامل ایجاد این پارامترها، پارامترهای دیگری همچون شدت باد، جزر و مد ، شوری و ... می‌باشد. از آنجایی که مطالعه بر روی دریای عمان نه‌تنها از لحاظ علم مهندسی بلکه با توجه به اینکه شرایط خاصی که مسیر آبی چند کشور می‌باشد دارای اهمیت فراوانی است. در این تحقیق مدلسازی جریان‌های دریایی در دریای عمان توسط نرم افزار عددی Mike 3D به مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پارامترهایی که در جریان های دریایی تاثیرگذار می‌باشد شدت باد و نوع چرخش جریان آب هستند.

کلیدواژه‌ها