مکان یابی محل دفن پسماند های صنعتی مطالعه موردی شهرک شمس آباد استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد یار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دفن پسماندها به دلیل هزینه پایین در بسیاری از کشورها، رایج ترین روش است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻓﻦ پسماند ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺴﺎﺭت هایی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ. انتخاب یک مکان مناسب برای لندفیل یک فرایند پیچیده است که برای انجام آن، معیار های زیادی مورد نیاز است. هدف از این مقاله معرفی یک مکان مناسب برای دفن پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران است. ازروش های ارزیابی چندمعیاره با رویکرد روی هم گذاری خطی در محیطIDRISI استفاده شد. معیارها شامل: فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، شیب، فاصله از جاده، فاصله از مسیر سیلاب، زمین شناسی، فاصله از خطوط نیرو، اراضی کشاورزی، مناطق صنعتی، مناطق مسکونی بودند. فاصله از فرودگاه به عنوان عامل محدودیت در نظر گرفته شد. برای استاندارد سازی معیارها از روش فازی و برای تعیین وزن معیارها از روش مقایسه زوجی استفاده شد. در نهایت با تلفیق تمام نقشه های بدست آمده، نقشه مناسب محل دفن تعیین شد. نقشه مورد نظر تعیین میکند که با توجه به شرایط محل دفن، چه مکان هایی برای دفن پسماند مناسب هستند طوری که تمام شرایط زیست محیطی رعایت شده باشد.

کلیدواژه‌ها