مدلسازی پویایی سیستم ارزیابی ریسک‌های ایمنی جاده ای با بهره گیری از نرم افزارvensim (مطالعه موردی جاده اصفهان شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس HSE

2 گروه مهندسی شیمی HSE، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

قطعا راه و وضعیت هندسی و فنی آن به عنوان یکی از ارکان ترافیک، نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد. در کشور ما از کل راه‌های موجود 15 هزار کیلومتر جزء راه‌های شریانی می‌باشند، که سالانه حدود بیست هزار نفر بر اثر تصادفات در این جاده ها می میرند.
یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای سطح ایمنی شناسایی ریسک‌های جاده‌ای و ارائه راه‌کارهای مقابله‌ای با آن‌ها می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده سه هزار نقطه تصادف‌خیز در کشور وجود دارد و محور اصفهان-شهرکرد یکی از آن راه‌های ارتباطی کشور است. در این راستا در این پژوهش، با شناسایی ریسک‌های جاده‌ای در محور مواصلاتی اصفهان-شهرکرد، با استفاده از رویکرد پویایی‌ سیستم‌ها به بررسی شرایط حاضر و راه‌کارهای پیشنهادی پرداخته می‌شود.
روش پویایی‌ سیستم مورد انتخاب برای این مطالعه که با استفاده از نرم افزار vensim انجام می گیرد علاوه بر ماهیت داینامیک بودن، قابلیت های بسیار زیادی در سیستم های ایمنی دارد.
در این پژوهش با توجه به فهمی که از این سیستم به‌دست‌آمده، سیاست‌هایی هستند که بیشتر بر پیشگیری تأکید دارند؛ یعنی اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که تاکنون به دلایل مختلف در کشور اتفاق نیفتاده یا کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها