مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. نور. مازندران. ایران

2 دکترای محیط زیست، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

3 استادیار، گروه محیط زیست،دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

دغدغه‌ها و نگرانی‌های امروز جوامع بشری سبب آسیب‌های جدی به روحیه انسان گردیده است لذا انسان برای فرار از این فضا به محیط طبیعی بازمی‌گردد. از همین رو بوم گردی یکی از صنعت‌های روبه رشد دنیا می‌باشد. برای شناسایی پتانسیل‌های محیط معیارها و تعاریف زیادی وجود دارد. که گاهی سبب غیرقابل سنجش شدن بوده است. از آن جاکه زیبایی منظر عنصری اصلی است که در محیط طبیعی در رابطه با توریسم و تفرج با آن روبرو بوده و نه‌تنها به فرد بیننده سود می‌رساند بلکه سهم مهمی در مطلوبیت کلی یک منطقه دارد. بنابراین برای درک ارزش‌های زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین، باید فراتر از فرآیند شناسایی علائم فیزیکی و زیستی موجود در منظر پیش رفت بنابراین در این مطالعه با استفاده از ۳۷ نقطه شاخص گردشگری درحوضه هراز به ارزیابی ۱۹ معیار با موضوعات مختلف پرداخته شد. در این مطالعه با روش خوشه‌بندی محیط‌ها ابتدا طبقه‌بندی گردید. سپس با روش مؤلفه‌های اصلی معیارهای مؤثر استخراج شد. درنهایت با مدل‌سازی رگرسیون خطی معیارها به روش گام‌به‌گام با چهار معیار (پوشش گیاهی، بافت، جلوه‌های منحصربه‌فرد و کیفیت جلوه) تصویر گذاری شد و ارزش سیمای بصری با دقت ۸۰% برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها