بررسی تطبیقی اولویت بندی‌های عوامل اکو-پورت بنادر اروپا با بندر شهید بهشتی چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرمانده تی مقابله با آلودگی در بندر چابهار / اپراتور مرکز کنترل ترافیک دریایی

2 کارشناس ارشد قانون‌گذاری بینالمللی دریایی، موسسه حقوق بینالملل دریایی (سازمان بین الملل دریانوردی)، اداره کل بنادر و‌ دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از این تحقیق، تطبیق شرایط بندر چابهار و اولویت بندی عوامل مهمی است که در 4 سال اخیر توسط سایت اکو-پورت برای بنادر اروپا در جهت سبز شدن بندر مطرح گردیده است. این تحقیق حرکت به سمت توسعه پایدار بنادر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آلاینده ساز کشور انجام داده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از تکنیک نخبگان دلفی به صورت فازی، عوامل را با نظرات شش کارشناس محیط زیست بندر چابهار به تأیید رسانده و سپس با توضیع پرسشنامه تنظیم شده با روشAHP، عوامل مربوطه رتبه ‌بندی گردیده است. اولویت ‌بندی عوامل مشخص شده نشان دهنده ارجحیت مشکلات زیست محیطی برجسته در بندر مورد تحقیق است. مطالعه در دو فاز، در حین عملیات و در حین توسعه صورت گرفته که علاوه بر برجسته سازی مشکلات زیست محیطی حال حاظر، برنامه ‌ایی برای سبز شدن فاز های جدید در دست احداث این بندر ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها