مروری بر انواع جاذب در تصفیه آب و پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده تربیت مدرس, تهران؛ ایران

4 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تکنیک های مختلفی جهت حذف آلاینده ها از آب و پساب وجود دارد. در این بین جذب سطحی یکی از ساده ترین، موثرترین و اقتصادی ترین روشها جهت تصفیه فاضلاب می باشد. این مقاله مروری به تحقیقات اخیر در خصوص حذف آلاینده های مختلف با انواع جاذب ها از آب و پساب اشاره می کند. در این مطالعه تعداد زیادی از جاذب ها نظیر جاذب های طبیعی، ضایعات کشاورزی، محصولات جانبی صنایع، بیومس، انواع مختلف نانوجاذب ها شامل نانو مواد با پایه کربن، نانو مواد جدید با پایه فلزی، نانو جاذب های با پایه اکسیدهای فلزی، نانو مواد با پایه فریت اسپینل، نانو کامپوزیت ها، سیمان ژئوپلیمر و پلیمرهای شاخه ای جهت حذف آلاینده های مختلف از آب و پساب مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در این مقاله تلاش شده است به مزایا و معایب هر یک از جاذب ها و نیازهای پژوهشی آتی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب توسط جاذب ها اشاره شود.

کلیدواژه‌ها