تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

3 گروه منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مکانیابی بهینه جهت دفن پسماند در شهرستان ایلام می‌باشد. برای انجام تحقیق از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از متخصصصان استفاده شد. برای این منظور سه معیار اصلی، زیست‌محیطی، هیدرولوژی، راه‌های دسترسی و مراکز جمعیتی در نظر گرفته شد.و برای هر معیار اصلی، زیر معیارهایی تعیین شد. داده‌ها بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) وزن‌دهی و با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS10.2 جهت تلفیق لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس معیارها و زیر معیارها مورد مطالعه 4 ناحیه برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. با مشخص شدن وزن‌ و رتبه بندی معیارها و ضریب هریک از معیارها و تشکیل جداول ماتریس مقایسه زوجی ، مناسب‌ترین گزینه از بین آن‌ها برای دفن پسماندها انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ناحیه یک با وزن دهی 0.419 و با نرخ نا سازگاری 0.05 از چهار گزینه انتخابی با توجه به معیارها و زیر معیارهای مورد مطالعه نظیر راههای اصلی ارتباطی، وضعیت پوشش گیاهی و جانوری ، وضعیت هیدرولوژی و حتی زمین شناسی مناسبت تر است.

کلیدواژه‌ها