مطالعه انتشار سه بعدی آلاینده مایع در محیط مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

در دنیای امروز، روش‌های مختلفی برای به دست آوردن میزان آلودگی و انتشار آن در محیط‌های گوناگون (آب، خاک، هوا) وجود دارد. یکی از روش‌های نوین، استفاده از شیت ‌لیزر جهت مطالعه انتشار آلاینده‌ در محیط مایع می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از شیت لیزری، به پردازش تصاویر حاصل از انعکاس نور لیزر بازتاب شده توسط آلاینده در محیط مایع پرداخته می‌شود. ضبط و ثبت این انعکاس توسط دوربین نور مرئی صورت گرفته و سپس با استفاده از علم پردازش تصویر به پیکسل خوانی داده‌های ثبت‌شده و همچنین به‌وسیله کد نوشته‌شده در نرم‌افزار متلب، پرداخته می‌شود. طبق نتایج آزمایش‌های صورت گرفته، با توجه با اثر دما بر انرژی جنبشی مولکول‌های محیط مایع، بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در محیط مایع با دمایی گرم‌تر، هم‌دما و سردتر از دمای آلاینده است. طبق نتایج آزمایش‌ اثرکشش ‌سطحی، خاصیت الاستیک آب، باعث افزایش پخشیدگی آلاینده تزریق شده بر روی سطح نسبت به تزریق زیر سطح در محیط مایع می‌شود.

کلیدواژه‌ها