بررسی تاثیر استفاده از وایرهای بهینه در سیستم جرقه زنی خودرو بر روی آلاینده های خروجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده سیدالشهدا(ع) رستم آباد، دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان-ایران

چکیده

با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی، ضرورت ایجاد شده است که خودروسازان به ساخت خودروهایی با حداقل آلایندگی مبادرت ورزند. لذا استفاده از تجهیزات کنترل آلایندگی مانند کاتالیست، سیستم EGR، سنسور اکسیژن و غیره در خودرو رو به افزایش است. عوامل موثر در کاهش گازهای مخرب خروجی خودرو شامل سیستم های داخلی موتور، سیستم سوخت رسانی و سیستم جرقه زنی خودرو است. در این پژوهش بررسی ها پیرامون تاثیر استفاده از وایرهای بهینه(با مقاومت صفر)، بر روی گازهای خروجی خودرو انجام گرفته است. این بررسی بر روی شش خودرو(سه خودرو سالم و سه خودرو با عیوبی در سیستم های موتوری، سوخت رسانی و جرقه زنی) انجام گرفته و پارامترهای خروجی در تست آلایندگی شامل CO، HC، CO2 و O2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برطبق بررسی های انجام شده، استفاده از وایرهای بهینه در خودروهای سالم باعث کاهش CO، HC و O2 می شود. این درحالی است که پارامتر CO2 در این خودروها افزایش داشته است که این مورد بر بهبود استفاده از این سیستم صحه می گذارد. از اینرو استفاده از وایرهای بهینه، ضمن اینکه احتراق کامل تری را به وجود می آورد، می تواند کمک بسیاری به کاهش آلاینده های زیست محیطی نماید.

کلیدواژه‌ها