بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

چکیده

توسعه ی فناوری هسته ای، استخراج از معادن، چرخه ی سوخت هست ای و عملیات نظامی از مهمترین دلایل ورود رادیونوکلئیدها به محیط زیست محسوب می شوند. انتقال رادیونوکلئیدهای خاک به زنجیره ی غذایی در درازمدت تهدید بزرگی برای سلامت انسان به شمار می رود. بنابراین، حذف این آلاینده ها از خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است. گیاه پالایی، روشی ساده و اقتصادی است که از گیاهان سبز برای کاهش یا حذف انواع آلاینده های خاک استفاده می کند. این فناوری، بسیار کاربردی و دوستدار محیط زیست است. در این مطالعه از گیاهان گندم و آفتابگردان به منظور حذف رادیوم از خاک های مناطق معدنی ساغند و بندرعباس استفاده شد. به علاوه، اثر غلظت های مختلف اسید سیتریک بر میزان دسترس پذیری گیاهان به این عنصر مورد بررسی قرار گرفت. به طورکلی، آفتابگردان در جذب رادیوم از خاک ساغند عملکرد بهتری داشت. در مورد خاک بندرعباس نیز مقدار رادیوم جذب شده توسط گیاه آفتاب گردان بیشتر بود؛ اما تفاوت بیشتری در میزان جذب رادیوم در غلظت های مختلف اسید سیتریک در گیاه گندم مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها