نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد تمام، دانشکده علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی

چکیده

در کلیه مصارف سنتی از پوسته­های بلوط، نقش­آفرین اصلی تا حدودی خود تانن­ها می­باشند. پوسته­های بلوط مملو از تانن­ها بوده و از این رو، مقدار کل ترکیبات تانن در جریان این تحقیق برآورد گردیده است. سنتز نانو ذرات نقره توسط ضایعات بلوط ایرانی یک سنتز سبز محسوب می­شود چرا که در جریان این تحقیق، از یک روش تک ظرفی، دوستدار محیط زیست، ساده، ارزان و بدون اتلاف انرژی استفاده شده است. تجزیه و تحلیلهای توزیع اندازه ذرات بر مبنای میکروسکوپی الکترونی روبشی و ارزیابی قابلیت ضدمیکروبی بر روی نمونه آب آلوده رودخانه قره­سو نشان­دهنده نسبت بحرانی نمک نقره به واکنشگر کاهنده/پایدار کننده بوده و یا بعبارت دیگر نشان­دهنده ارتباط مستقیم خواص میکروبی با پایداری نانوذرات نقره در سوسپانسیون کلوئیدی می­باشد. در نسبت بحرانی، بواسطه خنثی­سازی بارهای روی سطح باکتری بوسیله این مواد فعال سطحی در غلظت بهینه از این واکنشگر انباشته­گر، پایداری کلوئیدی محلول و به تبع آن اثربخشی باکتری­کشی افت پیدا خواهد کرد. در واقع، سوای نقشهای کاهندگی و پایدارکنندگی برای تانن، نقش سومی موسوم به واکنشگر سازماندهی­کننده نیز می­توان معرفی کرد؛ به این ترتیب که با نوآرایی­های درون­مولکولی تاننها می­توانند سرعت هسته­زایی و رشد نانوذرات نقره را تحت سیطره خودر در بیاورند.

کلیدواژه‌ها