سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد تمام، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این بررسی، روشی جهت تهیه اکسیدهای فلزی در مقیاس نانو از نمونه کانی رس گناباد بعنوان ماده اولیه معرفی می­شود. در این روش، خاک نرم حاصله از خرد و آسیاب کردن سنگ، کلسینه و در ادامه با اسید سولفوریک طی زمانهای مختلف لیچینگ (فروشویی) ­گردید. ترکیب شیمیایی خاک در قبل و بعد از شستشودهی با اسید، بوسیله تکنیک فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF) مورد شناسایی قرار گرفت. اکسیدها و هیدروکسیدهای فلزی – خصوصاً اکسیدهای آهن- حاصله از محلول لیچینگ شده با اسید، در مجاورت حجمهای مختلف از محلول هیدروکسید سدیم رسوب کردند. نهایتاً پودرهای حاصله از کلسیناسیون (تکلیس) این رسوبات محتوی ذرات فلزی در مقیاس نانو، با میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) مجهز به تجزیه و تحلیل پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) مورد شناسایی قرار گرفتند. مشخص شده است که ترکیب شیمیایی رسوب، طی قلیایی­سازی دستخوش تغییر می­گردد. این بررسی در کنار سایر فعالیتهای بعمل آمده بر خاک کائولن به منظور تهیه سیلیکای مزوپور و سنتز نانو سیلیکا بعمل آمده است. این گونه نانوفلزات اکسیدهای فلزی بدست آمده، احتمالاً مستعد حذف آلاینده­های آب می­باشند. ذرات نشانده شده بر کاغذ صافی نایلونی، قابلیت جذب پروتون فرم اسیدی معرف رنگی قرمز متیل و نتیجتاً تشکیل هیدروژن را دارد.

کلیدواژه‌ها