شناسایی نمونه‌های شیل و بررسی مطالعات پیش امکان‌سنجی کانسار شیل کوه کمرسفید آرین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده

   نتایج حاصل از یک مطالعه پیش امکان­سنجی ممکن است اولین اطلاعات پروژه نهایی که توسط تصمیم­گیرندگان و سرمایه­گذاران شرکت­های بزرگ معدنی دیده می­شود، باشد. مطالعات پیش امکان­سنجی به یک نقطه تصمیم­گیری واقعی تبدیل شده است. به این دلایل، مطالعات پیش امکان­سنجی باید با دقت زیادی توسط افراد با تجربه آماده ­شود و نتایج آن باید واجد شرایط لازم باشد. شیل در واقع نوعی سنگ رسوبی دانه­ریز است که ترکیب اصلی آن، رس یا گل است. با جمع­بندی و نتیجه­گیری از فعالیّت­های انجام شده برای پروژه می­توان گفت، انجام نمونه­گیری در مراحل مختلف، شامل آنالیز اکسیدهای اصلی، پخت آزمایشگاهی و پخت حجمی از حفاری­های منطقه نشان داد که امکان تولید آجر از ذخایر منطقه وجود دارد. بدین منظور، ادامه عملیّات و شرح خدمات طرح اکتشافی، شامل تهیه پروفیل حفاری­های انجام شده، به همراه انجام نمونه­برداری مناسب و سیستماتیک از حفاری­ها، نتایج عیار نسبی و در نتیجه اقتصادی بودن کانسار را مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها