بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 ریاست دانشکده مهندسی عمران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه یکی از معضلات شهری مدیریت پسماند جامد شهری است که عدم مدیریت مناسب باعث ایجاد لندفیل های غیر استاندارد زباله شهری در گوشه و کنار شهرها شده است. جدای از استانداردهای لازم برای مکان یابی و ایزولاسیون این مناطق که موضوع این تحقیق نیست، شناخت و مونیتورینگ این مناطق برای ارزیابی و بررسی آلوده بودن یا نبودن و همچنین جلوگیری از انتشار آلودگی احتمالی و همچنین در موارد معدود، شناخت خصوصیات مکانیکی، ژئوتکنیکی و ژئوزیست محیطی خاک این مناطق برای مهندسان و مدیران شهری امر بسیار مهمی به شمار می رود. در این تحقیق سعی شده است روش های مورد استفاده برای شناخت و ارزیابی این لندفیل ها در سه بخش روش های ژئوفیزیکی، مطالعات برجای صحرایی و آزمایش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان مطالعه موردی، تحقیق صورت گرفته در پنج کشور شامل برزیل، اسکاتلند، ترکیه، ایالات متحده و چین معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها