ترمینال مسافری با همسایگی انرژی صفردر فرودگاه بین المللی مهرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی - ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری

2 دانشگاه آزاد شهرری

چکیده


ترمینال فرودگاهی همسایگی انرژی صفر تلاشی است در جهت کمتر وبهینه تر کردن مصرف انرژی وکاهش استفاده از سوختهای فسیلی در فرودگاهها ست .در این مطالعه با توجه به اینکه مصرف انرژی فرودگاه بیشتر در ترمینالهای مسافری متمرکز میباشد , ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه مهرآبادتهران با توجه به قدمت زیاد واهمیت تاریخی مورد بررسی قرار گرفته وبا توجه به شرایط جغرافیایی فرودگاه مهرآباد ومیزان تردد مسافران وکارمندان ,مقدار مصرف انرژی در آن محاسبه گردیده وبراساس مصرف بالای انرژی در این ترمینال بخشی از این انرژی مورد نیاز از طریق محاسبه وانتخاب2340عدد پنل خورشیدی و250 عددکلکتور آبگرم  تیوبی خورشیدی تامین گردید.نتایج نشان میدهد در صورت تبادل انرژی با شبکه برق شهری  تا35 درصد انرژی الکتریکی را میتوان از این طریق تامین نمود ودر برخی ماههای کم مصرف به طور کامل انرژی ترمینال را تامین نمود,و تا 15000متر مکعب در سال جهت تولید آبگرم مصرفی وسیستم گرمایشی در مصرف گاز صرفه جویی کرد.

کلیدواژه‌ها