بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه فیزیک، دانشگاه لوند، سوئد

4 گروه فیزیک، داشگاه رازی؛ کرمانشاه

چکیده

امروزه آلودگی هوا به یکی از دغدغه های جدی بشر تبدیل شده است زیرا به طور مستقیم با سلامت انسان مرتبط می باشد. پس از راه اندازی سیستم اندازه گیری پویشی ذرات معلق، به بررسی غلظت و مقایسه ی ذرات معلق اتمسفری در هنگام استفاده از چهار اسپری پرکاربرد پرداخته شده است. در نهایت افشانه خوش بو کننده با وارد کردن 8.015 ذره در هر مترمکعب و قطر ذرات ریز برای محیط کم رطوبت همچنین تعداد 6.417 ذره در هرمترمکعب در یک محیط با رطوبت زیاد، بیشترین تاثیر را در هنگام استفاده بر سلامت انسان دارد. افشانه های حالت دهنده ی مو، شیشه پاک کن و اسپری تنفسی نیز در هنگام استفاده به ترتیب 3.705، 1.541 و 4.135 ذره در هرمترمکعب در محیط کم رطوبت و تعداد 2.234، 1.101 و 3.949 ذره در مترمکعب در یک محیط موطوب، وارد فضا می کنند. برای این افشانه ها به ترتیب ذکر شده بیشترین تعداد ذرات معلق مربوط به ذرات با اندازه هایی بین 38 الی 120 نانومتر، 318 الی 416 نانومتر، 392 الی 650 نانومتر و 230 الی 350 نانومتر بوده است. همچنین مشخص شد که ذرات بزرگ تر از 200 نانومتر در جذب رطوبت موفق تر عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها