استفاده از ماده PCM در جدار خارجی ساختمان های آموزشی به منظور افزایش کیفیت فضا و کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: دبستان 9 کلاسه در شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خراسان

2 عضو هیات علمی مدعو موسسه آموزش عالی خراسان

چکیده

جداره خارجی ساختمان به عنوان یکی از پارامترهای موثر بر تبادل حرارتی و میزان مصرف انرژی، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. در این پژوهش با هدف کاهش مصرف انرژی و فراهم آوردن شرایط آسایش حرارتی افراد، تاثیر ماده PCM بر رفتار حرارتی جدار خارجی ساختمان های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها در قالب میزان نیاز افراد به سرمایش، گرمایش و میزان برق مصرفی در ساختمان ارائه شده است. همچنین به منظور ارزیابی شرایط آسایش حرارتی افراد از دو شاخصه ی آسایش PMV و PPD استفاده شده است. آنالیزها و شبیه سازی ها توسط نرم افزار الگوریتمیک گرس هاپر، پلاگین های هانی بی و لیدی باگ انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، با قرار گرفتن ماده PCM در بین جدار خارجی ساختمان در طول سال، میزان نیاز افراد به سرمایش 41.36 kWh/m2، گرمایش 44.77 kWh/m2 و میزان برق مصرفی ساختمان 41.36 kWh/m2 کاهش پیدا می کند، همچنین شرایط آسایش حرارتی افراد در محیط بهبود یافته و میزان رضایت مندی افراد از محیط افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها