تجزیه وتحلیل میزان انطباق انتشارآلاینده های زیست محیطی کارخانجات سیمان کشور با الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست (مطالعه موردی : گازهای خروجی دودکش های کارخانه سیمان کاوان بوکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت سیمان. کارشناس ارشد آموزش محیط زیست ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی

2 مدیر کارخانه سیمان کاوان بوکان

3 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

4 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

چکیده

چکیده
پایشهای کمی وکیفی مبنای تصمیم گیری درمورد نحوه مدیریت آلاینده های تولیدی درصنایع سیمان کشور می باشد. براین اساس ، باید اندازه گیری میزان انتشارگازهای آلاینده هوا ازسوی این منابع بالقوه آلاینده ، جهت انطباق با الزامات قانونی تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست ، بصورت مستمر انجام گیرد ، تا در صورت عدم انطباقهای احتمالی ، اقدامات اصلاحی وکنترلی لازم انجام گیرد .
در این پژوهش توصیفی – تحلیلی ، اندازه گیری میزان انتشارگازهای آلاینده SOX.CO.NOX.2CO خروجی دودکشهای کوره وگریت کولرکارخانه سیمان کاوان بوکان طی چهار دوره سه ماهه مطابق دستورالعمل های مرکز پایش سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که میزان انتشارگازهای خروجی دودکشهای این کارخانه ، با الزامات قانون هوای پاک و ماده 15 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا انطباق کامل داشته وسیستم های کنترل آلایندگی تعبیه شده ،از کارائی بسیار بالایی برخوردارهستند .
کلمات کلیدی :
"آلاینده های زیست محیطی ، "هوای پاک ، " کارخانه سیمان کاوان بوکان

کلیدواژه‌ها