نویسنده = علی عظیمی
تعداد مقالات: 2
1. توزیع و منشأیابی فلز سنگین سرب در رسوبات رودخانه های چالوس، بابلرود و گرگانرود در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1021-1028

علی عظیمی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ مجتبی پارسایی


2. تعیین شاخص کیفیت آلودگی هوا بر اساس ذرات معلق و پهنه بندی آن در پایانه های متروی تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1160-1168

آذرنوش رحیمی؛ آزیتا بهبهانی؛ نبی اله منصوری؛ علی عظیمی