میزان انتشار دی اکسید کربن در فرایند ساخت و اجرای عرشه های فولاد- FRP در مقایسه با سیستمهای رایج ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به اهداف توسعه پایدار و اثرات مخرب تغییر اقلیم، توجه به اثرات زیست محیطی تولید هر محصول بیش از پیش افزایش یافته است. از مهمترین عوامل موثر در مقدار انتشار دی‌اکسیدکربن در صنعت ساختمان وزن ساختمان است. در این پژوهش، تحلیل چرخه عمر (LCA) ساختمان‌ها در مرحله تولید وفرآوری مواد و مصالح انجام شده و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اثرات کاهش وزن ساختمان‌های فولادی، ناشی از استفاده از سیستم‌ سقف نوین فولاد-FRP با سایر سیستم‌های رایج برای سقف بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن است مقایسه شده است. ساختمانهای فولادی با طبقات، سیستم سازه‌ای، و سیستم کف متفاوت در نظر گرفته شده اند. برآورد میزان مصالح مصرفی و میزان انتشار دی اکسید کربن در هنگام ساخت این سازه ها بیانگر این امر است که ساختمان‌های دارای سقف فولاد-FRP داری کمترین میزان وزن هستند و میزان انتشار CO2 آنها نسبت به سایر سقفها در کلیه‌ی سیستم های سازه‌ای به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. علاوه بر این توابع میزان انتشار گاز گلخانه‌ای در سیستمهای مختلف سازه‌ای برپایه تحلیلهای صورت گرفته ارایه شده‌اند که همبستگی بسیار بالایی با نتایج محاسباتی دارند و امکان پیش‌بینی میزان انتشار را با دقت بالا برای سازه‌های متفاوت فراهم می‌سازند.

کلیدواژه‌ها