بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و روی در بافت‌های عضله،کبد، آبشش و کلیه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) استان‌های گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

2 دانشکده محیط زیست

3 مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

فلزات سنگین از منابع متخلف به‌طور پیوسته وارد اکوسیستم‌های آبی می‌شوند و با توجه به تقویت تاثیر یکدیگر تهدید جدی برای آبزیان و در نهایت جامعه بشری هستند. این تحقیق با هدف تعیین میزان غلظت فلزات نیکل، سرب و روی در بافت‌های ماهی سفید در گیلان و مازندران و همچنین مقایسه آن با استاندارهای جهانی انجام پذیرفت. نمونه‌برداری در فصل بهار 1396 از رودخانه‌های سفیدرود و شیرود صورت گرفت. نمونه‌ها با روش هضم اسیدی مهیا شدند. میزان غلظت سه فلز سنگین نیکل، سرب و روی در بافت‌های عضله، کبد، آبشش و کلیه به کمک دستگاه ICP-OES سنجش و با برخی استانداردها مقایسه گشت. مقدار نیکل ثبت شده در اکثر بافت‌ها از استانداردهای ارائه شده به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. بالا بودن میزان غلظت نیکل در عضله ماهی سفید در گیلان احتمالاً ناشی از تخیله پساب‌های بیشتر حاوی این فلز در این استان و انتقال آلاینده‌ها حاصل از فعالیت‌های نفتی و کشتیرانی کشور آذربایجان توسط جریانات غالب دریایی به سواحل این استان می‌باشد. با توجه به بالا بودن غلظت نیکل و صید بسیار ماهی سفید از شمال کشور و همچنین با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم اثر فلزات سنگین بر یکدیگر، باید در هنگام تغذیه از ماهی سفید دقت بیشتری مبذول داشت.

کلیدواژه‌ها