تحلیل و بررسی تغییرات انسانی بر پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست

2 کارشناس محیط زیست

3 گروه محیط زیست کرج

چکیده

منطقه شکارممنوع اشکورات با مساحتی حدود 46/30347 هکتار در شهرستان رودسر در استان گیلان واقع شده است‬.‬ این منطقه به دلیل تنوع زیستگاهی و وجود گونه‌های ارزشمند و حمایت شده و در خطر تهدید دارای ارزش حفاظتی بالایی است. تغییرات کاربری و پوشش به وجود آمده در اثر فعالیتهای انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در تغییر تنوع گیاهان در منطقه است. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر تغییرات پوشش سرزمین بر تیپ و تنوع پوشش گیاهی منطقه شکار ممنوع اشکورات بین سالهای 2009 تا 2019 است‬. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش سرزمین، پوشش گیاهی منطقه بررسی و نقشه تیپ گیاهی با 13 تیپ یا واحد گیاهی تهیه شد. به این ترتیب ، ما می توانیم تاثیر تغییرات سرزمین را بر تیپ گیاهی نیز مشاهده کنیم. نتایج نشان می‌دهد که مساحت کشاورزی و مراتع کم تراکم در طی 10 سال افزایش یافت در حالی که جنگل انبوه و مراتع متراکم کاهش یافت. بیشترین تخریب و تغییر در دو تیپ X و XI که شامل گونه هایی مثل راش، افرا، مازو، ممرز و ون است و همچنین تیپ V و VI که شامل گونه هایی مثل زرشک، زالزالک، آلوچه، سرو کوهی، گون و شیرخشت می شود مشاهده شد

کلیدواژه‌ها