شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

2 استادیار - دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - دانشگاه شهر کرد - شهرکرد - ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - یزد - ایران

چکیده

تغییر اقلیم به تغییردروضعیت اقلیم که برای یک دوره طولانی مثل چنددهه یا بیشترادامه داشته باشدگفته می‌شود. تغییراقلیم یکی از مسایل مهم زیست محیطی به شمارمی رود که مطالعات زیادی را به خوداختصاص داده است. دشت یزد - اردکان، از جمله دشت‌های واقع درمنطقه خشک است که درسالهای اخیر به دلیل افزایش کارخانجات صنعتی وآلودگی هوا، ناهنجاریهای اقلیمی درخورتوجهی را تجربه کرده است. هدف ازانجام این پژوهش تحلیل پارامترهای هواشناسی در دشت یزد - اردکان بر اثر تغییرات احتمالی اقلیم در آینده و پیش‌بینی مقادیر دما و بارش منطقه مورد مطالعه در دوره‌های آتی با توجه به سناریوهای مختلف می‌باشد. برای این منظور داده‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی دشت یزد - اردکان از سال‌های 2010-1974 به عنوان دوره پایه، انتخاب و تغییرات دما و بارش برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046، با استفاده از دو مدل گردش عمومی جو و فرآیند کوچک مقیاس‌سازی، شبیه‌سازی گردید. مقادیر دما و بارش منطقه تحت دو سناریو A2 و B1 پیش‌بینی شد. در نهایت، نتایج نشان داد به طور کلی در منطقه مورد مطالعه دمای حداقل و حداکثر در تمام فصول افزایش می‌یابد و در فصل‌های زمستان و پاییز اغلب با کاهش بارندگی و در فصل‌های بهار و تابستان با افزایش بارندگی روبرو هستیم.

کلیدواژه‌ها