بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ‏

3 مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد و آلودگی خاک - دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران-تهران-ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی ژئوشیمی عناصر سمی از محتویات فلزی خاک و رسوبات سطحی ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی در استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی فلزات سنگین در خاک و رسوبات کشور ایران اندک است. همان طور که مشاهده می شود علاوه بر عوامل زمین شناسی و زمین ساخت و سازندهای ناحیه، عوامل انسان ساخت و فعالیت های صنعتی نیز باعث حضور فلزات سنگین در خاک و رسوبات نواحی غرب شهرستان خوی تا مرز رازی می باشد.
آنالیز خوشه ای ارتباط معناداری بین تقریبا تمامی عناصر ( به غیر از کادمیوم و مس) در این مطالعه نشان داد. به نظر می رسد که توافق خوبی بین دو شاخص شدت آلودگی به کار رفته Igeo و EF وجود دارد. هر دو شاخص شدت آلودگی به کار رفته عدم آلودگی را برای عناصر کادمیوم، کبالت، مس، منگنز، نیکل، سرب، وانادیوم، روی و آهن نشان دادند و برای باقی عناصر تطابق نداشتند که می تواند به دلیل استفاده از محیط پایه متفاوت باشد ( مانند مقادیر شیل، مقادیر پوسته و مقادیر پس زمینه).

کلیدواژه‌ها