نویسنده = حسین نظم فر
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات در وقوع تخلفات ساختمانی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر بستان‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/jess.2022.355889.1843

هادی اسکندری عین الدین؛ عطا غفاری گیلانده؛ حسین نظم فر


ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4580-4587

10.22034/jess.2022.143872

فاطمه صفاری؛ حسین نظم فر