نویسنده = حسین سیدکلال
مطالعه تعادل و سینتیک جذب (Mo (VI) و (Pd (II) از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند جداره

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 4111-4120

حسین سیدکلال؛ محمد رضا الماسیان؛ محمد تقی اف


بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3658-3668

حسین سیدکلال؛ سمیه اسدی؛ وحید زارع شاه آبادی؛ سید ابراهیم موسوی؛ محمد رضا الماسیان؛ علیرضا خانچی؛ محمد تقی اف