نویسنده = مینا امانی
Variation of grain yield and agronomic traits of Brassica napus L. cultivars under salt stress

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4419-4429

محسن سبزی نوجه ده؛ بهنام طهماسب پور؛ مینا امانی؛ محمد اسماعیل پور