کلیدواژه‌ها = "منوکسیدکربن"
بررسی تاثیر مقدار کارکرد خودرو بر روی آلاینده های CO و HC در خروجی موتور خودروهای بنزینی و گازسوز

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4305-4310

مهدی نیاجلیلی؛ حسین مرادی؛ علی کوچکی نژاد؛ عباس حیدری پاشاکی