کلیدواژه‌ها = "بهره‌وری منابع"
اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر بهره‌وری آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4884-4895

10.22034/jess.2022.319051.1693

مجید شهریاری؛ سامان ضیایی؛ رضا شاکری بستان آباد