بررسی اثر پارامترهای فیزیکی برمسیر حرکت لکه نفتی در اطراف جزیره سیری با استفاده از مدل GNOME

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه هرمزگان

2 دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی،گروه داده های اقیانوسی و سنجش از دور

چکیده

به منظور مسیر یابی لکه نفتی از مدل GNOMEکه می تواند با آنالیز داده های تاثیر گذار بر این پدیده از جمله داده های باد و جریان،نوع نفت و میزان نفت نشت یافته، طی 72 ساعت مسیر حرکت لکه نفتی پخش شده در موقعیت جغرافیایی منطقه را پیش بینی کند،استفاده می شود.برای این منظور شبیه‌سازی سه روزه انتشار و پخش لکه نفتی در حجم‌های مختلف برای پنج منطقه عملیاتی نفتی موجود در منطقه نفتی سیری در چهار فصل سال به شکل مجزا مورد بررسی قرار گرفت که پس از فرایند مدل‌سازی، آرایش متفاوت پخش و گسترش لکه نفتی در موقعیت های مورد نظر و تأثیر آن بر ساحل منطقه مشخص گردید. براساس نتایج حاصل شده، درسه فصل تابستان،پاییز و زمستان ،باد عامل اصلی تعیین سرنوشت لکه‌ی نفتی است. همچنین نتایج بیان داشت که در دو فصل بهار و پاییز چرخه‌های جریان منطقه قوی هستند و لکه‌ی نفتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مخصوصاً فصل بهار که عامل باد در این زمان ضعیف‌تر است. همچنین می‌توان گفت میدان‌های نفتی اسفند، نصرت و سیوند و دنا، می‌توانند به شکل جدی بر روی سواحل جزایر سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک تأثیرگذار باشند و این سواحل را با آلودگی نفتی مواجه سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Parameters Impact on Oil Spill Trajectory By GNOME Around Siri Island

نویسندگان [English]

  • vahideh hosseinpour 1
  • mehrnaz farzingohar 2
  • keivan kabiri 3
1 Faculty of Marine Science and Technology .University of Hormozgan ,Bandar Abbas,Ira
2 Faculty of Marine Science and Technology .University of Hormozgan ,Bandar Abbas,Iran
3 National Oceanographic Research Institute, Oceanographic Data Group and Remote Sensing
چکیده [English]

In order to track oil spill, GNOME model is used which can analyze wind and current data
affecting this phenomenon as well as oil type and amount of leaked oil within 72 hours. For this purpose, a three-day simulation of oil leakage and its distribution was carried out in different volumes for five oil operating areas in Siri oil region. Simulation was executed separately in four different seasons. After the modeling process, different makeup distribution and spread of oil spils in the desired situations and its effect on the coast of the region were examined. Based on the results, in the three seasons of summer, autumn and winter, wind is the main factor in determining the fate of oil spill. The results also show that in spring and autumn, the cycles are strong and affect the oil spill, especially in the spring, when the wind is weaker. It can also be said that the oil fields of Esfand, Nusrat, Sivand and Dena can seriously affect the coasts of the Siri island, Greater Faror and Little Faror, and these coasts are exposed to oil pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Spill
  • GNOME Model
  • Siri Island