نویسنده = بتول زینالی
بررسی ارتباط بین بارش های سنگین غرب کشور ایران با رودخانه جوی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8322-8332

10.22034/jess.2023.406638.2078

کبری معنوی پور؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی


پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7963-7976

10.22034/jess.2023.394271.2014

شهاب حیدری؛ برومند صلاحی؛ بتول زینالی؛ الهامه پورقاسمی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغذیه ناشی از بارش در حوضه آبریز شیرامین

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6589-6602

10.22034/jess.2022.364243.1880

بتول زینالی؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ حمیرا مصطفوی


بررسی آماری و همدیدی بارش های فوق سنگین استان گیلان

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5682-5695

10.22034/jess.2022.348175.1813

بتول زینالی؛ سمیرا مینائی؛ مهدی فروتن