نویسنده = محبوبه چراغی
تنوع گونه های پرندگان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد لرستان

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6968-6975

10.22034/jess.2022.349802.1816

مجید دریکوند؛ علی سالاروند؛ سارا عباسی؛ محبوبه چراغی


امکانسجی جداسازی منگنز به روش جذب سطحی با جاذب گرافن از پساب صنعتی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6358-6365

10.22034/jess.2022.356890.1853

علی افروس؛ فواد مزرعه؛ محبوبه چراغی؛ سارا عباسی


Assessment of heavy metal pollution in the soil of Ahwaz oilfield by using the five-stage process of chemical dissociation and Dendrogram interpretation and pollution severity index

دوره 7، شماره 4، دی 1401، صفحه 5493-5502

10.22034/jess.2022.319056.1695

محبوبه چراغی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ اکبر باغوند


POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4447-4458

10.22034/jess.2022.141183

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی