کلیدواژه‌ها = روابط شهر و روستا
نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 556-570

سروش سنایی مقدم؛ محمد رضا شفیعی؛ علی جهانتیغ پور؛ بهروز محمدی یگانه