کلیدواژه‌ها = "ارزیابی ریسک"
پیش‌بینی بارش برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده با استفاده از مدل LARS-WG

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 7963-7976

10.22034/jess.2023.394271.2014

شهاب حیدری؛ برومند صلاحی؛ بتول زینالی؛ الهامه پورقاسمی


بررسی مهم‌ترین ریسک های بالقوه در مجموعه فعالیت های نیروگاه گازی (مطالعه موردی نیروگاه گازی بمپور )

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7449-7455

10.22034/jess.2023.404997.2071

پیمان دادکانی؛ امید حیدری؛ علیرضا مهدوی فر؛ محمدیوسف ایرندگانی