ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر، ایران

2 دانشیار/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- گروه فیزیک دریا

چکیده

در این مطالعه مدل COHERENS V2.11 با به کارگیری اطلاعات دقیق عمق سنجی و نیرو با دقت بالای مکانی و زمانی در خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدل تطابق بالایی با مطالعات پیشین و اندازه گیری های موجود داشت. براساس نتایج، گردش چرخندی پایداری در مرکز خلیج روند رو به رشد خود را در طی ماههای آوریل تا جولای در جهت شمال غربی ادامه می دهد. ماه آگوست بیشترین فعالیت پیچکی بر اثر ناپایداری باروکلینیکی را در طول جبهه شوری نشان می دهد. بقایای این پیچک های میان مقیاس تا ماه دسامبر ادامه داشته و با افزایش شدت باد، سرد شدن هوا و از بین رفتن لایه بندی ناپدید می شوند. نتایج شوری سطحی نشان می دهد که شوری خلیج فارس تحت تاثیر شارهای گرمایی گرادیان شدید مکانی و زمانی را در طی سال تجربه می کند. همچنین در فصل زمستان پلوم آب شیرینی از سمت اروندرود به سمت سواحل عربستان سعودی حرکت می کند و این پلوم در فصل تابستان به سمت سواحل ایرانی تغییر جهت می دهد. دربستر خلیج فارس در طول سال آب چگال در نواحی کم عمق نزدیک بحرین، قطر و سواحل امارات در اثر نیروی شناوری به سمت تنگه هرمز رانده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the new version of COHERENS (V2.11) numerical model implementation in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Pooran khedri 1
  • Masoud Sadrinasab 2
  • amir ashtarilarki 3
1 Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 2 Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

In this study, the new version of COHERENS model is evaluated with Appling the most accurate bathymetry data and forces with high temporal resolution and spatial resolution in the Persian Gulf. The results correspond well to observations and previous modeling studies. According to the results obtained in this research, a cyclonic gyre forms in the central Gulf from April to July. During August, the baroclinic instability creates the most activity mesoscale eddies along the salinity front. The remnants of eddies are seen until September, after which they dissipate as wind intensifies and stratification decreases due to winter cooling.The surface salinity results show that a fresh plume heads from the Arvandrood towards the Saudi coast in winter and towards the Iranian coast in summer. The saltiest hence densest water masses of the Persian Gulf are formed in winter in the northwest and in the southern banks, but the latter reaches the Strait of Hormuz from November to April only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • COHERENSV2.11 model
  • baroclinic instability
  • eddy