بررسی نظام معاهده ای قطب جنوب با تأکید بر حفظ محیط زیست و حاکمیت بر آن مناطق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نور استان تهران

چکیده

قطب جنوب یکی از مناطقی است که علی رغم ادعای ارضی برخی دولت ها، به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده است. منطقه ای که باید درچارچوب قوانین خاص با مشارکت همگانی دولت ها اداره شود. این ضوابط و قوانین در قالب نظام معاهده ای قطب جنوب در سال 1959 ظاهر گردیده است. هدف این مقاله بررسی وقایع و چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اعمال حاکمیت بر منطقه قطب جنوب مطابق با معاهده قطب جنوب و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این نظام حقوقی در قالب حقوق بین الملل می باشد. نتایج نشان می دهد که با توجه به خصوصیات ویژه قطب جنوب و وضعیت ناپایدار حاکمیتی آن، تنها مرجع صلاحیتدار برای تعیین دقیق نظام حقوقی قطب جنوب و حفاظت از محیط زیست آن سازمان ملل می باشد که باید اساس کار خود را معاهده 1959 قطب جنوب قرار دهد. با اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در طی سالیان متمادی بر حل معضل قطب جنوب تاکید کرده است ولی با این حال نمود عینی و راه حل اساسی برای حل این مشکل ارائه نشده است و اگر هم ارائه شده باشد بنا به دلایلی اجرا نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Antarctic Treaty System Emphasizing environmental protection and sovereignty over that region

نویسندگان [English]

  • Seyyedahmad Rasi 1
  • Mozhgan raminia 2
1 pun University of tehran
2 pun university of Tehran province
چکیده [English]

Antarctica is one of the areas that, despite the territorial claims of some governments, is recognized as a common heritage of humanity. An area that must be governed by specific laws with the public participation of governments. These rules and regulations appeared in the Antarctic Treaty System in 1959. The purpose of this article is to examine the events and how to exploit natural resources and exercise sovereignty over the Antarctic region in accordance with the Antarctic Treaty and to identify the strengths and weaknesses of this legal system in the context of international law. The results show that given the particular characteristics of Antarctica and its unstable state of sovereignty, the only authority competent to determine precisely the Antarctic legal system and its environmental protection is to base its work on the 1959 Antarctic Treaty. Although the UN General Assembly has been emphasizing the Antarctic dilemma for many years but it has never provided an objective and substantive solution to the problem and has not been implemented for any reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antarctica
  • Antarctic Treaty System
  • Governance on Antarctic
  • International Law