برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم Single Channelو بررسی تاثیر کاربری ها بر روی تغییرات دمایی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر ایران

چکیده

افزایش دمای سطح زمین و ایجاد جزایر حرارتی شهری یک مسئله مهم قرن بیست و یکم است زیرا با چالش های پیچیده رشد جمعیت شهری، تغییرات آب و هوایی جهانی، بهداشت عمومی و افزایش تقاضای انرژی برای سرمایش در ارتباط است. هدف از این پژوهش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش های سنجش از دور مانند الگوریتم Single Channel می باشد که برای این منظور تصاویر ماهواره ای مربوط به محدوده مورد مطالعه برای تاریخ 22/9/2019 اخذ شد و بعد از انجام تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری درنرم افزار Envi، تصویر ماهواره ای در نرم افزار Qgis فراخوانی و با الگوریتم گفته شده دمای سطح زمین برآورد شد و نتایج نشان داد که دمای سطح زمین بین 55/20 تا 55/50 درجه سانتی گراد در نوسان می باشد. همچنین از بررسی تاثیر کاربری ها بر روی دمای منطقه مشخص شد که منابع آبی و پوشش طبیعی از جمله تالاب آقگل در کاهش دمای منطقه بیشترین نقش را داشته و طبقات پایین دمایی را به خود اختصاص داده اند. اما کاربری های مسکونی و اراضی بایر به علت جذب حرارت بیشتر باعث افزایش دما شده و در طبقات دمایی بالاتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Land surface temperature using the Single Channel algorithm and examining the impact of land use on temperature changes (Case study: Malayer county)

نویسنده [English]

  • sakineh naseri
GraduateENVIRONMENT, NATURAL RESOURS AND ENVIRONMENTAL MALAYER IRAN
چکیده [English]

Rising ground temperatures and the creation of urban thermal islands are an important issue in the 21st century. Because it deals with the complex challenges of urban population growth, global climate change, public health, and increasing energy demand for cooling. Therefore, the purpose of this study is to estimate the surface temperature using remote sensing methods such as the Sinlge Chaneel algorithm. For this purpose, satellite images related to the study area were obtained for 9/22/2019. After performing radiometric and atmospheric corrections in Envi software, the satellite image was called in Qgis software, and with this algorithm, the Land surface temperature was estimated, and the results showed that the Land surface temperature fluctuated between 20.55 and 50.55. ° C. Also, from the study of the impact of land use on the temperature of the region, it was found that water resources and natural cover, including Aghgol wetland, have the greatest role in reducing the temperature of the region and the lower classes have a temperature. But, residential uses and barren lands have increased temperatures due to higher heat absorption and are at higher temperatures classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Land surface temperature”
  • “Qgis”
  • “algorithms Single Channel”
  • “ land use”