دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1399 
بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری


فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

صفحه 2529-2534

سارا رشنودی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور؛ محمدرضا کتابداری


ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

صفحه 2535-2543

کامران شایسته؛ نجمه عزیزخانی شادیشه؛ حمید نوری؛ زهرا پرور؛ شیوا غریبی


ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان

صفحه 2560-2568

مریم کبیری هندی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

صفحه 2569-2580

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ هادی جاویدی شیروان


بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS

صفحه 2581-2588

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ اعظم محمدباقری؛ محمود هوشمند؛ مهیندخت کاظمی


پارابن‌ها، خطرات و سرنوشت آنها در محیط‌زیست

صفحه 2619-2627

مسعود حاتمی منش؛ ثمر مرتضوی؛ ناهید محمودی مه پاش


Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis

صفحه 2665-2672

غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر؛ امیر نبی بیدهندی