دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1399 
طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی کننده انتشار گاز دودکش نیروگاه ها

صفحه 2718-2728

سعید نظری کودهی؛ سعید محمودی؛ مهسا علایی؛ ارد احمدی؛ امیر سهرابی کاشانی؛ رامین پایدار؛ پیمان پورمقدم؛ رامین فخری؛ آرش کوکب پیک


استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

صفحه 2757-2765

نسرین محصل اخلاقی؛ وحید نصراله تبار آهنگر؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید مهدی برقعی؛ سمیه سعدی


تاثیر آلاینده نیترات سرب بر ساختار آنزیم کاتالاز کبد گاوی

صفحه 2830-2837

رومینا گل افشان؛ سارا خاوری نژاد؛ آزاده حکمت


تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور

صفحه 2838-2857

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ سارا قلی پور؛ علی محمد گنجی


به سوی TOC و فراتر از آن

صفحه 2887-2894

عبداله مصطفائی؛ علی ترابیان


اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

صفحه 2913-2924

منیژه حاجی عابدی پور چناری؛ حمید سودایی زاده؛ احمد فتاحی اردکانی؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسن امتحانی


ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

صفحه 2952-2961

عماد کوچکنژاد؛ امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا؛ مهران لقمانی؛ کمال الدین کر