به سوی TOC و فراتر از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران مربی پژوهش، پژوهشگاه نیرو

2 استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

پارامتر بی او دی یکی از پارامترهای قدیمی برای سنجش ترکیبات آلی فاضلاب ها است که قدمتی بیش از صد سال دارد. اهمیت این پارامتر به حدی است که تقریبا تمامی سازمان های قانونگزار جهان از آن برای نظارت استفاده می کنند و این در حالتی است که طی قرن گذشته ایرادات زیادی در خصوص محدودیت های این پارامتر بیان شده است. هرچند بعدها پارامتر سی او دی نیز معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفت ولی امروزه با پیشرفت فناوری صحبت از جایگزینی تی او سی با بی او دی و سی او دی به میان آمده است. نظر به توسعه ابزار دقیق در همه جوانب زندگی و نیز گسترش شدید بکارگیری ابزار دقیق در زمینه های مختلف محیط زیست تصمیم سازان باید به دنبال شاخص هایی باشند که با تجهیزات مدرن سریعا قابل حصول باشد چون زمانبر بودن آزمایشات از کارآیی آنها خواهد کاست. این مقاله سعی در مرور نقاط قوت و ضعف هریک از این پارامترها و بررسی شرایط کنونی قانونگزاری، نظارت، طراحی و کنترل و پایش تصفیه خانه های فاضلاب و نیز آینده نگری در خصوص شاخص های جدید سنجش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward TOC and Beyond

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mostafaei 1
  • Ali Torabiyan 2
2 Full Professor at Environment Faculty of University of Tehran
چکیده [English]

BOD or biochemical oxygen demand is one of the old parameters for organic contamination of wastewater that has over 100 years of oldness. It is important is to the extent that all regulation organizations use it for inspection. BOD has some limitations that defined over the time. COD or Chemical Oxygen Demand introduced and used after BOD but with improvements in technology, replacement of TOC with BOD and COD was proposed. Considering the development of precision instruments in all aspects of life and the widespread deployment of instrumentation in various areas of the environment, decision makers should look for parameters that are rapidly obtainable with modern equipment as the timing of experiments will be ineffective. In addition, a general effort is needed to conduct this kind of research in universities so that the relationships between these parameters can be accurately investigated so that academic centers can be responsive to the needs of industry and society. This review paper wants to find the advantages and disadvantages of these parameters as well as to study the current situation of regulations, inspection, design, operations, control and monitoring of wastewater treatment plants and their future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “BOD”
  • “COD”
  • “TOC”
  • “Fluorescence Spectroscopy”
  • “Correlation”