دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقه قفقاز جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

یکی از ویژگی‌های مثبت منطقه قفقاز جنوبی برخلاف مناطق مجاور خود نظیر خاورمیانه و آسیای مرکزی که با تنش و بحران جدی آب مواجه‌اند، این است که از منابع آب فراوانی برخوردار است و در عین حال، جمعیت کمی هم دارد. همین واقعیت است که از دامنه اختلاف‌ها بین جمهوری‌های مستقل قفقاز، حداقل در زمینه آب‌های مشترک، کاسته است. مشکل اصلی در زمینه منابع آب در این منطقه، مربوط به آلودگی این منابع ناشی از تخلیه فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در آن‌هاست. در مقاله حاضر، احساس تهدید کشورهای مستقل منطقه قفقاز در زمینه مسائل قومی و مرزهایی که توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی طراحی شده‌اند، علت اصلی واگرایی این کشورها عنوان شده است. لذا به دلیل آنکه دیپلماسی آب در منطقه قفقاز جنوبی از اصالت ذاتی برخوردار نیست و تحت تأثیر مناقشات مرزی و قومی قرار دارد؛ در نتیجه، نتوانسته است در حل و فصل منازعات منطقه‌ای توفیق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Diplomacy and Water Disputes in the South Caucasus Region

نویسندگان [English]

  • Jalal Kalantari 1
  • Hamed Hekmatara 2
1 PhD Student of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the positive features of the South Caucasus region, unlike its neighboring regions, such as the Middle East and Central Asia, which are facing severe water stress and crisis, is that it has abundant water resources and at the same time has a small population. It is this fact that has diminished the scope of disputes between the independent Caucasian republics, at least in the context of common waters. The main problem in the field of water resources in this area is the pollution caused by the discharge of urban, industrial and agricultural wastewater. In the present article, the threats that the independent states of the Caucasus region feel about ethnic issues and borders designed by the Soviet Union are the main reason for their divergence. Therefore, because water diplomacy in the South Caucasus region is not inherent and is affected by border and ethnic disputes, it has not been able to succeed in resolving regional conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Common Water Resources”
  • “Hydropolitics”
  • “South Caucasus”
  • “Water Diplomacy”
  • “Water Disputes”