تحلیل و بررسی تغییرات انسانی بر پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای چندزمانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست

2 کارشناس محیط زیست

3 گروه محیط زیست کرج

چکیده

منطقه شکارممنوع اشکورات با مساحتی حدود 46/30347 هکتار در شهرستان رودسر در استان گیلان واقع شده است‬.‬ این منطقه به دلیل تنوع زیستگاهی و وجود گونه‌های ارزشمند و حمایت شده و در خطر تهدید دارای ارزش حفاظتی بالایی است. تغییرات کاربری و پوشش به وجود آمده در اثر فعالیتهای انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در تغییر تنوع گیاهان در منطقه است. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر تغییرات پوشش سرزمین بر تیپ و تنوع پوشش گیاهی منطقه شکار ممنوع اشکورات بین سالهای 2009 تا 2019 است‬. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش سرزمین، پوشش گیاهی منطقه بررسی و نقشه تیپ گیاهی با 13 تیپ یا واحد گیاهی تهیه شد. به این ترتیب ، ما می توانیم تاثیر تغییرات سرزمین را بر تیپ گیاهی نیز مشاهده کنیم. نتایج نشان می‌دهد که مساحت کشاورزی و مراتع کم تراکم در طی 10 سال افزایش یافت در حالی که جنگل انبوه و مراتع متراکم کاهش یافت. بیشترین تخریب و تغییر در دو تیپ X و XI که شامل گونه هایی مثل راش، افرا، مازو، ممرز و ون است و همچنین تیپ V و VI که شامل گونه هایی مثل زرشک، زالزالک، آلوچه، سرو کوهی، گون و شیرخشت می شود مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and identifying the threats in the hunting area of Eshkorat in Gilan using remote sensing techniques and geographical information system

نویسندگان [English]

  • hoseinnejad zeinab 1
  • zahra parvar 2
  • Ali Jahani 3
1 environment
2 environment engineering
3 Environment
چکیده [English]

Eshkevarat hunting prohibited region with 30347/46 ha is located in the middle of Roodsar city in Gilan. Due to habitat diversity and valuable species, this area has high conservation value. Land use/cover (LULC) changes resulted in human activities is one of the most important factors influencing the change of plant diversity in the region. The aim of this study is to analyze the impact of LULC changes on the vegetation type and diversity in the period of (2009-2019) in the Eshkevarat hunting prohibited region‬. In order to analyze the LULC changes, the vegetation of the area was also investigated and a plant type map with 13 types or plant units was prepared. In this way, we can observe the effect of land changes based on each plant type. The results of Change detection show that the area of agriculture and semi-dense rangelands increased during 10 years while rainforest and dense rangelands decreased. The most damage and change were observed in two types, X and XI, including species such as Fagus, Acer, Quercus, Carpinus, Fraxinus, Carpinus, and Quercus as well as types V and VI, which include species such as Berberis, Crataegus, Pyrus, Lonicera, Rosa, Juniperus, Crataegus, Cotoneaster, Berberis, and Astragalus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Change detection”
  • “remote sensing”
  • “Vegetation structural”
  • “Eskhorat Hunting Prohibited Region”