شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

2 استادیار - دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - دانشگاه شهر کرد - شهرکرد - ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - یزد - ایران

چکیده

تغییر اقلیم به تغییردروضعیت اقلیم که برای یک دوره طولانی مثل چنددهه یا بیشترادامه داشته باشدگفته می‌شود. تغییراقلیم یکی از مسایل مهم زیست محیطی به شمارمی رود که مطالعات زیادی را به خوداختصاص داده است. دشت یزد - اردکان، از جمله دشت‌های واقع درمنطقه خشک است که درسالهای اخیر به دلیل افزایش کارخانجات صنعتی وآلودگی هوا، ناهنجاریهای اقلیمی درخورتوجهی را تجربه کرده است. هدف ازانجام این پژوهش تحلیل پارامترهای هواشناسی در دشت یزد - اردکان بر اثر تغییرات احتمالی اقلیم در آینده و پیش‌بینی مقادیر دما و بارش منطقه مورد مطالعه در دوره‌های آتی با توجه به سناریوهای مختلف می‌باشد. برای این منظور داده‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی دشت یزد - اردکان از سال‌های 2010-1974 به عنوان دوره پایه، انتخاب و تغییرات دما و بارش برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046، با استفاده از دو مدل گردش عمومی جو و فرآیند کوچک مقیاس‌سازی، شبیه‌سازی گردید. مقادیر دما و بارش منطقه تحت دو سناریو A2 و B1 پیش‌بینی شد. در نهایت، نتایج نشان داد به طور کلی در منطقه مورد مطالعه دمای حداقل و حداکثر در تمام فصول افزایش می‌یابد و در فصل‌های زمستان و پاییز اغلب با کاهش بارندگی و در فصل‌های بهار و تابستان با افزایش بارندگی روبرو هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of meteorological parameters under influence of climate change for years 2030-2011 and 2065-2046 in LARS-WG5 software

نویسندگان [English]

  • Amirmohammad Akhondi khalfi 1
  • Rafat Zare bidoki 2
  • Seyedeh Rozita Fazeli attar 3
2 PhD of range and watershed, assistant professor of resources and geosciences- faculty of Shahrekord university, Shahrekord, Iran.
3 MSc of natural resources engineering - environment -Yazd - Iran
چکیده [English]

Climate Change means a significant change during a long period of time such as some decades or more. Climate change is one of the most important environmental challenges that many researches concentrate on it. Yazd – Ardakan plain is one of the plains in arid areas that is encountering many climatic problems because of increasing industrial factories and air pollution in recent years. The purpose of this research is analyzing meteorological parameters in Yazd – Ardakan plain affecting by climate change and predicting temperature and precipitation data in future regarding by different scenarios. So temperature and precipitation data of weather stations of Yazd – Ardakan plain during 1974-2010 selected as basis period and changes of them simulated by using of two general circulation models of the atmosphere and small scale making process according to scenarios A2 and B1. Results showed temperature will be increase in all seasons and precipitation almost decreases in winter and autumn and will be increased in spring and summer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Climate Change"
  • "predicting"
  • "simulating"
  • "General Circulation Model"
  • "Statistical Downscaling"