ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 مرکز تحقیقات میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4 پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

همایش بین المللی علم آبسنگهای مرجانی از جمله همایشهای معتبر در زمینه علوم محیطی بشمار میاید که هر چهار سال یکبار و با هدف گرد‌ هم آیی دانشمندان این علم از سراسر نقاط جهان تشکیل میگردد. هدف مطالعه حاضر علم سنجی مقالات ارائه شده در 13 دور برگزار شده از این همایش میباشد. بدین منظور تعداد 30 مقاله از هر دور همایش به صورت تصادفی انتخاب شدند (در مجموع 390 مقاله) و الگوی زمان روند تغییرات در شاخصهای مربوط به میزان مشارکت و همکاری ملی/بین المللی، میزان ارجاعات و همچنین محتوای موضوعی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیلها موید رشد تقریبی تمام شاخصهای مورد بررسی بود. میانگین ارجاعات مقالات ارائه شده در این همایش به بیش از 26 ارجاع به ازای هر مقاله میرسید. از منظر محتوای مقالات نیز همایشهای دور دوم تا هفتم و نیز دور یازدهم و دوازدهم تقریبا مشابه هم بود و غالبا مطالعات مربوط به مبحث سفیدشدگی مرجان ها و همچنین موجودات وابسته به آبسنگهای مرجانی را در بر میگرفت. مقالات ارائه شده در دور سیزدهم این همایش نیز بیشتر به مساله حفاظت از این بوم سازگانها پرداخته بودند. محققین دو کشور امریکا و استرالیا از بیشترین نرخ شرکت در همایش و میزبانی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Performance Appraisal of a Well-Established Environmental Symposium

نویسندگان [English]

  • Emad koochaknejad 1
  • Amir Ghazilou 1
  • Moslem Sharifinia 2
  • Mehran Loghmani 3
  • Kamalodin Kor 4
1 Marine biology department, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran , Iran
2 Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bushehr, Iran
3 Marine biology department, Chabahar maritime university
4 Faculty of ocean sciences, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran , Iran
چکیده [English]

The International Coral Reef Symposium (ICRS) is a well-established meeting scheduled to gather coral reef scientists from all over the world every four years. The aim of this study was to provide bibliometric assessment of papers presented in 13 rounds of ICRS. To achieve this goal, 30 papers were selected from each round (390 papers in total) and analyzed to determine trends in productivity, collaboration, citations, and study-topic distributions. Nearly all metrics showed an increasing trend. The mean number of citations received by ICRS papers was >26. In terms of study topic distributions, the papers presented at ICRS 2-7, 11, and 12 were to some extent similar in terms of topic distribution while others fall apart., the "coral bleaching" and "non-coral fauna and flora" studies were found to be the most common topics of presented papers. Papers presented at ICRS13 were highly devoted to conservations science. The United States and Australia were the most productive countries in the ICRS, and they made significant contributions towards the hosting of sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coral reefs
  • symposium
  • productivity
  • citation