تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشکده شیلات و محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

5 ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی گونه‌های‌ حمایت شده، پراکنش و مناطق تمرکز آنها به منظور حفاظت در قالب مناطق تحت مدیریت در هر سرزمین امری ضروری است. کاهش گونه‌های جانوری به دلایل مختلف آنها را مورد توجه برنامه‌ریزان حفاظتی قرار داده است. در مطالعه حاضر با شناسایی مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده، محدوده پراکنش و اولویت‌بندی حساسیت آنها، ابتدا نقشه طبقه‌بندی ارزش حساسیت و غنای گونه‌ای تهیه و محدوده‌های داغ جانوری شناسایی، سپس الگوی پراکنش پناهگاه‌های‌حیات‌وحش کشور در ارتباط با محدوده‌های یاد شده تحلیل شد. مطابق با نتایج مطالعه، محدوده پراکنش گونه‌ها، محدوده‌هایی با حساسیت بالا، با تعداد گونه بالا و محدوده‌های داغ جانوری به ترتیب 61، 7/1، 3/3 و 84/0 درصد از سطح کشور را در بر می‌گیرند. میزان پوشش‌دهی محدوده پراکنش گونه‌ها توسط پناهگاه‌های‌حیات‌وحش، 4 درصد و این میزان برای محدوده‌های داغ، 5 درصد است. همچنین نتایج نشان داد که مناطق یخاب و دربند راور معرف‌های ضعیف و دشت ناز، سمسکنده، فریدونکنار و میانکاله معرف‌های خوبی از محدوده‌های یاد شده هستند. یافته‌های مطالعه حاضر به برنامه‌ریزان حفاظتی کشور کمک می‌نماید تا بر اساس آن در آینده به اصلاح مناطق فعلی، انتخاب منطقی و کارآمد مناطق جدید و برنامه‌ریزی مؤثر جهت حمایت بیشتر گونه‌ها و در نهایت تنوع‌زیستی کشور بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Analysis of the distribution pattern of wildlife refuges and threatened and protected vertebrates of Iran

نویسندگان [English]

  • Mona Azizi Jalilian 1
  • Afshin Danehkar 2
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 3
  • Kamran Shayesteh 4
  • Sara Gholipour 5
  • Alimohammad Ganji 2
1 Malayer University
2 Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Faculty of Fisheries and Environmental sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University
5 Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Identification of protected species and their distribution and hotspots is necessary for every conservation effort in terms of protected areas development. The decline of animal species due to various reasons has put them in the spotlight by conservation planners. In this study, we evaluated the distribution of threatened and protected vertebrates and their sensitivity priorities and then mapped species sensitivity classification, richness and hotspots in Iran. Then the distribution pattern of the nation’s wildlife refuges was compared with the sensitivity classification, richness and hotspot maps. We identified areas including “covering species distribution”, “highly sensitive”, “incorporating large number of species”, and “hotspots” and the results showed 61, 1.7, 3.3, and 0.84 percent of the country is covered by these areas, respectively. The coverage rate of species distribution by wildlife refuges is 4 percent while for hotspots it reaches 5 percent. Moreover, the results showed that Yakhab and Darband Ravar wildlife refuges are weak representatives whereas Dasht-e Naz, Semeskandeh, Fereydoonkenar and Miankaleh wildlife refuges are strong representatives of species distribution. Our findings provided information for conservation planners to systematically modify the existing areas and to select new areas. Using these results, planners can also more effectively protect the species and Iran's biodiversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Wildlife Refuge”
  • “threatened and protected vertebrates”
  • “wildlife conservation”
  • “conservation management”