بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه مدیریت پسماند در دانشگاه ها با رویکرد مدیریت سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

مدیریت سبز یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار و ارتقای سطح عملکردی سازمانی است. ازاین‌رو، توسعه مدیریت پسماند در دانشگاه با رویکرد مدیریت سبز می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین کیفیت شاخص‌های پایداری دانشگاه کمک کند. در این مطالعه سعی بر آن است تا با مستندسازی و بررسی وضعیت عناصر موظف مدیریت پسماند در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن‌آوری‌های پیشرفته به عنوان یک نمونه از دانشگاه‌های ایران بررسی شود. بدین منظور ابتدا با بازدید از واحدهای مختلف دانشگاه مانند فضاهای اداری، آموزشی، تأسیسات، آزمایشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، سلف و آشپزخانه و محوطه دانشگاه وضعیت عناصر موظف مدیریت پسماند بررسی و راهکارهای اجرای، مدیریتی و آموزشی متناسب با مشکلات پیشنهاد شدند. در ادامه به‌منظور بررسی اولویت شاخص‌های اثرگذار بر عناصر موظف مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی انجام‌شده راهکارهای پیشنهادی دسته‌بندی، اولویت‌بندی و جهت شروع اقدامات آتی در سه دسته‌بندی اقدامات آموزشی، اجرایی و مدیریتی موردبحث قرار گرفتند. به طور خلاصه، جانمایی و ایجاد سایت ذخیره موقت پسماندهای ویژه و برنامه ریزی اجرایی آن و همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی دانشجویان، کارکنان و اساتید از مهمترین اقدامات پیشنهادی برای شروع بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دانشگاه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges and Strategies for the Development of Waste Management in Universities with Green Management Approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Vahidi
  • Abbas Ghavam
Department of Environment, of Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology
چکیده [English]

Green management is one of the key factors for sustainable development and improvement of organizational performance level. The development of university waste management with a green management approach can help to improve the environmental status and quality of university sustainability indicators. This study attempts to document the status of waste management elements at the Kerman Graduate University of Technologies as a sample of Iranian universities and prioritize the factors and practical suggestions due to the finance, man power and time effectiveness. For this purpose, by visiting various units such as office, educational, facilities, laboratories, student dormitories, cafe and kitchen, the status of waste management elements was evaluated. In order to evaluate the priority of indicators affecting the required elements of waste management in universities, using Analytical Hierarchy Process and paired comparisons techniques are proposed to classify, prioritize and initiate future actions in three categories of educational, executive and Management was discussed. In short, locating and setting up a special waste disposal site and conducting its executive planning, as well as training courses for students and staff are among the most important measures to begin improving waste management at the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Waste Management Responsible Elements”
  • “Green University”
  • “Executive Solution”
  • “Prioritization”
  • “Analytical Hierarchy Process”