بررسی حضور میکروپلاستیک‌ها در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر (مطالعه موردی ساحل فرح‌آباد ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست کرج

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

مقاله حاضر در راستای آشکارسازی میکروپلاستیک‌های موجود در سواحل دریای خزر، میزان فراوانی آن‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد. به‌منظور تخمین فراوانی و توزیع میکروپلاستیک‌ها بر اساس اندازه، شکل و رنگ، رسوبات شنی ساحل ایستگاه فرح‌آباد ساری در فصول زمستان سال ۱۳۹۶ و بهار و تابستان سال ۱۳۹۷ موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند میکروپلاستیک‌ها در سواحل در اندازه ا الی ۴/۵ میلی‌متر دارای فراوانی بیشتری نسبت به ذرات ۵≤ میلی‌متر هستند. اشکال مختلف میکروپلاستیک‌ها ازجمله: فوم‌ها دارای فراوانی ۵۴۳ عدد در مترمربع در منطقه فرح‌آباد بودند. رنگ سفید در بین کلیه اشکال و میکروپلاستیک‌های از نوع پلی‌استیرن، نایلون و پلی‌پروپیلن دارای بیشترین فراوانی در منطقه بودند. میکروپلاستیک‌ها به‌صورت پراکنده و نامتوازن در خط ساحلی دریای خزر وجود دارند. این ذرات در طول سواحل به علت نزدیک بودن منابع آلوده‌کننده به دریای خزر ازجمله فاضلاب‌های صنایع، پسماندهای شهری، اماکن گردشگری و مناطق مسکونی که حریم دریایی را رعایت ننموده‌اند، ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Presence of Microplastics in the Surface Sediments of the Caspian coast (A case study of Farahabad coast in Sari)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh sharifi kiasari 1
  • Mohammad talaeian 1
  • Hasan Nasrollahzadeh saravi 2
1 Karaj University of Environment
2 Caspian Sea Ecological Research Institute
چکیده [English]

This paper investigates the frequency of microplastics present on the Caspian coast. To estimate the number and distribution of microplastics based on size, shape, and color, the sand sediments of Farah Abad station were investigated in winter, spring and summer 2018. The results show that the microplastics with the size of 1 to 4.5 mm are more abundant than particles larger or equal to 5 mm. The various forms of microplastics, including foams, have 543 numbers per square meter in the Farah Abad region. Microplastics are scattered on the shores of the Caspian Sea in an unbalanced way. The color white was the most abundant color among all forms and types of polystyrene, nylon and polypropylene microplastics in this region these particles have been created along the coast due to the proximity of pollutant sources such as industrial waste, urban waste, tourist sites and residential areas that do not respect the sea border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microplastics
  • Caspian Sea
  • Farah Abad coast
  • Foam