فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 پژوهشکده سازمان انرژی اتمی

چکیده

هدف از این مطالعه تاثیر غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی بر بیماری فلوئوروسیس دندانی با استفاده از تخمین غلظت بهینه فلوئور و مقدار مصرفی آن در گروه های سنی می‌باشد. برای ارزیابی رابطه بین غلظت فلوئور و رخداد فلوئوروسیس در آب‌های زیرزمینی ، 19 نمونه آب زیرزمینی و 19 نمونه خاک جهت تعیین اسیدیته آن به روش استاندارد جمع‌آوری شد. 42 درصد نمونه های آب غلطت بالاتر از 5/1 میلی گرم بر لیتر استاندارد سازمان بهداشت جهانی بود. دوز بهینه مصرف فلوئور 71/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد و با در نظر گرفتن فلوئور موجود در نمونه های آب، مقدار جذب فلوئور در گروه های سنی بزرگسالان، کودکان و نوزادان به ترتیب، 03/0، 09/0 و 21/0 تعیین شد، این در حالی است که کمینه ریسک 05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم در روز است.
هدف از این مطالعه تاثیر غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی بر بیماری فلوئوروسیس دندانی با استفاده از تخمین غلظت بهینه فلوئور و مقدار مصرفی آن در گروه های سنی می‌باشد. برای ارزیابی رابطه بین غلظت فلوئور و رخداد فلوئوروسیس در آب‌های زیرزمینی ، 19 نمونه آب زیرزمینی و 19 نمونه خاک جهت تعیین اسیدیته آن به روش استاندارد جمع‌آوری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluoride in groundwater and the incidence of dental fluorosis in Roomeshkan, western Lorestan province

نویسندگان [English]

  • Sara Rashnoodi 1
  • Sedigheh Battaleb-Looie 2
  • Hakimeh Amanipoor 2
  • mohammad reza ketbadari 3
1 Natural Resources Faculty, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Assistant Professor, dept of environment, Natural Resources Faculty, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), North kargar street, Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the impact of high concentration of fluoride in drinking water on dental fluorosis by using the optimal dose of fluorine and its intake in different age groups. To assess the relationship between fluoride concentrations in drinking water and the incidence of fluorosis in study area, 19 groundwater samples as well as 19 soil samples have been collected to measure the fluoride content and acidity of soil respectively. The concentrations of fluoride of 42% water samples were higher than value recommended by World Health Organization. The optimal amount of fluoride in groundwater for study area is 0.71 mg/L. The estimated fluoride intake from drinking water is in the three age groups of adults, children and infants is 0.03, 0.09 and 0.21. However the minimum risk of 0.05 mg per kg per day calculated by Agency for Toxic Substances and Disease Registry. The optimal amount of fluoride in groundwater for study area is 0.71 mg/L. The estimated fluoride intake from drinking water is in the three age groups of adults, children and infants is 0.03, 0.09 and 0.21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Dental fluorosis”
  • Eastern Lorestan province”
  • “Optimal Dose”
  • “groundwater”